Kranar för avfallsenergi

Kranar spelar en avgörande roll i moderna förbränningsanläggningar där snäva riktlinjer för miljöledning tillämpas. Det är viktigt att materialhanteringssystemen kontinuerligt presterar med maximal effektivitet från materialets ankomst till separation och förbränning.

Vanligtvis finns det två avfallskranar över avfallsgropen, varav en är i reserv. Den primära kranen utför de huvudsakliga driftfunktionerna medan den andra underhålls. Avfallskranen staplar och blandar avfall i tippfickan och lastar det i matarbehållaren.

En slagghanteringskran används för att lasta slagg i slaggbilen. Kranar för turbinhallar hjälper dig hantera dina ångturbiner efter behov, och en SMARTON®-kran, en svängkran eller en annan konventionell kran sätts in vid underhåll.

Om kranen stannar står produktionen stilla. Viktiga faktorer för att göra en korrekt behovsspecifikation på avfallskranar är anläggningens totala förbränningskapacitet, hanteringsutrymmets layout, typen av avfall som bearbetas och den tid det tar att ta emot och bearbeta avfallet.