Lyftexpertis på skeppsvarv

Våra kranar fungera tillförlitligt under alla väderförhållanden som råder på skeppsvarv. Vi har levererat kranar till den arktiska Norden, där de klarar
extrema temperaturer under nollstrecket. Vi har även skickat kranar till ökenområden, där de står emot sandstormar och extrem hetta. Och allt där emellan.

De fungerar väl i alla slags klimat och finns i alla former och storlekar. Konecranes lyftutrustning för varv omfattar allt från små kättingtelfrar, som kan lyfta några dussin kilo, till den enorma portalkranen Goliath med en lyftkapacitet på 2 000 ton och en skenvidd på 210 meter i en enda kran.

Erfarenhet, säkerhet och prestanda är stabila mått på kvalitet. Här är fler faktorer som är mycket viktiga:

Forskning och utveckling utförs i nära samarbete med skeppsvarven. Våra produkter förfinas med ny teknik och innovativ design i en ständig förbättringsprocess.

Stelhet – den snävaste toleransen i den strukturella flexibiliteten möjliggör exakt lasthantering. Vikt

Optimering – kranens vikt är en viktig aspekt i utformningen av den infrastruktur som behövs för kraninstallationen. Ljus och stela strukturer används på ett intelligent sätt i vår design, på en nivå som inget annat företag i branschen kan mäta sig med.

Många av Konecranes produkter har smarta miljömässiga funktioner som standard, exempelvis ett återkopplingssystem för bromsade hästkrafter, för att minska energikostnaderna.

Smidigt och enkelt underhåll är vår huvudprincip. Alla komponenter som kräver underhåll ska vara lättåtkomliga. Alla komponenter som kan gå sönder under kranens livstid ska vara lätta att ersätta.

Egen teknik – vi designar, konstruerar och tillverkar huvudkomponenterna till våra kranar. Det innebär att standardisering av komponenter för all lyftutrustning i hög grad kan uppnås, vilket underlättar leveransen av reservdelar och gör underhållet mer kostnadseffektivt.

Operatörserfarenhet – framgångsrika Formel 1-team har en bra bil, en skicklig förare och ett duktigt depåteam. När alla delar samverkar friktionsfritt vinner man tävlingen. Men det är föraren som får kliva upp på prispallen. Vi ser på kranoperatörer på samma sätt. Tack vare nästan obegränsade alternativ för köranpassning, bekväm hyttutrustning och fullt justerbara säten är operatören väl omhändertagen.