Belöningsfilosofi

Konecranes belöningsfilosofi syftar till att locka, hålla kvar och motivera begåvade anställda. Den beaktar bonusar och inlärningsmöjligheter som viktiga delar av medarbetarupplevelsen som helhet. Belöningarna är kopplade till prestanda och framsteg på alla nivåer i organisationen.

Våra belöningar ska främja goda prestationer och ett engagemang för våra affärsmål. Konecranes belöningsarrangemang syftar till att driva konkurrensförmåga och ekonomisk framgång på lång sikt, samt bidra till ökat ägarvärde för bolagets aktieägare.

Konecranes position på arbetsgivarmarknaden baserar sig på var personalen och personalgrupperna finns geografiskt. Vi är förberedda på att investera ytterligare på arbetsgivarmarknader där Konecranes ställning som arbetsgivare är inte så känd och där det finns färre karriärmöjligheter inom bolaget. Vi är även beredda att investera mera på marknader som utvecklas snabbt, som till exempel länder med hög inflation. Definitionen av marknad varierar mellan olika personalgrupper. För operativt anställda och tjänstemän tillämpar Konecranes framför allt lokala jämförelsepunkter. För ledningens del jämför vi oss själva med internationella bolag beroende på i vilket land ledningen finns.

Konecranes employee experience