Ersättning till koncernledningen

Styrelsen utvärderar och bestämmer den totala kompensationen för ledningsgruppsmedlemmarna och övriga högre chefer som rapporterar direkt till VD och koncernchefen.

Löner

Grundlönerna och förmånerna för Konecranes ledningsgruppen återspeglar prestationer och individuella arbetsansvar, erfarenhet, färdigheter och kunskaper.

Kortsiktiga bonusar

Den årliga bonusprocenten för ledningsgruppen är kopplad till koncernens ekonomiska prestanda och på affärsområdets prestanda, om det är tillämpligt för personen, samt på individens prestationer jämfört med fastställda mål. Den årliga bonusprocenten baseras på personens ansvarsnivå och är högst 50 till 75 procent av personens årliga grundlön (där målnivån är 2/3 av den högsta möjliga).

Långsiktiga bonusar

Konecranes ledningsgrupp är berättigad till att delta i bolagets långsiktiga belöningsprogram som närmare beskrivs under ”Långsiktiga incitamentsprogrammet”. Ledningsgruppsmedlemmarna är skyldiga att fortsätta äga minst 50 procent av de aktier man förtjänt årligen i programmet tills man äger bolagsaktier till ett värde som motsvarar hans årslön.

Pensioner

De finländska ledningsgruppsmedlemmarna har en fastställd premiebaserad gruppensionsförsäkring, som kan tas ut från 60 års ålder. Pensionsåldern följer dock lagen om pension för arbetstagare (ArPL). De finländska ledningsgruppsmedlemmarna har livförsäkring och invaliditetsförsäkring. Icke-finländska medlemmar har definierade pensionsplaner och lokala försäkringar.

LÜngsiktiga bonusar

 

ErsÑttning till VD och koncernchefen samt Konecranes ledningsgrupp

ErsÑttningar till VD och koncernche samt Konecranes ledningsgruppsmedlemmar