Verkställande direktörens kompensation

Obs. Webbsidan uppdateras. 
 

Personalkommittén utvärderar VD och koncernchefens insatser. På grundval av denna utvärdering och andra relevanta fakta fastställer styrelsen den totala kompensationen till VD och koncernchefen.

Ansällningsvillkor för verkställande direktör och koncernchefKompensationen omfattar grundlön, naturaförmåner, pensionsplan, ett årligt prestationsbaserat bonusprogram samt en långsiktig prestationsbaserad aktiebelöningsplan..

VD och koncernchefens årliga bonusprogram baserar sig på bolagets finansiella resultat och är högst 85 procent av hans årliga grundlön.

VD och koncernchefen är berättigad till att delta i bolagets långsiktiga belöningsprogram som närmare beskrivs under ”Långsiktiga incitamentsprogrammet”. VD och koncernchefen är skyldig att fortsätta äga minst 50 procent av de aktier han förtjänt årligen i programmet tills han äger bolagsaktier till ett värde som motsvarar hans årslön. Sedan 2017 får han inte sälja aktier förtjänt i incitamentsprogrammen förrän han äger bolagsaktier till ett värde av 750 000 euro.

VD och koncernchefens ersättning under året 2018 hittar man under rubriken ”Ersättning till koncernledningen”.