Bolagsstämma 2020

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma 2020

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma är planerad till torsdagen den 26 mars 2020. Konecranes styrelse inbjuder till ordinarie bolagsstämman separat vid ett senare skede.

En aktieägare har rätt att föra upp ett ärende som ankommer på bolagsstämman på dagordningen för bolagsstämman, om aktieägaren skriftligen yrkar på detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämma. Yrkan anses alltid ha kommit i tid, om styrelsen har meddelats om yrkan senast på måndagen den 20 januari 2020. Yrkan skall skickas skriftligen till Konecranes Abp, Styrelsen, PB 661, 05801 Hyvinge.

 

Konecranes Abp:s nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning och kompensation

Kandidaternas CV:n

Information om den nuvarande styrelsen kan hittas på sidan Styrelse.