Koncernledning

Konecranes har en tudelad ledningsstruktur bestående av ledningsgruppen (GXB) och Senior Management (SM).

Mötespraxis

GXB sammanträder vanligtvis varje månad. Affärsområdena och regionerna har egna ledningsgrupper som sammanträder regelbundet.