Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av följande medlemmar:

Ledningsgruppen bistår verkställande direktör och koncernchefen i hans arbete. Koncernledningen har ingen officiell bolagsrättslig ställning enligt bolagsordningen. Dess roll i Konecranes ledningsorganisation, förberedandet av strategin och beslutsfattandet är de facto betydande.