Mångfald inom styrelsen

År 2016 antog styrelsen en policy om mångfald. Enligt policyn väljs styrelsemedlemmarna alltid utifrån deras förväntade bidrag och effektivitet som medlemmar i styrelsen samt deras förmåga att positivt påverka företagets långsiktiga strategiska inriktning och resultat. Som ett team arbetar styrelsen till nytta för de viktigaste aktörerna, däribland kunder, anställda och aktieägare. Mångfald i sammansättningen av styrelsen möjliggör mångfald i tänkande och högkvalitativt beslutsfattande.

När man beaktar mångfald i en styrelse, är det viktigaste attributet mångfald i tänkande inklusive de enskilda ledamöternas yrkesmässiga och personliga erfarenheter, påverkat av mångfald i nationalitet, ålder och kön. Val till styrelse sker utifrån kandidatens bakgrund och kompetens att förstå Konecranes nuvarande och framtida marknader, strategi, anställda och kunder, inklusive god förståelse av ekonomi och affärsdynamik. Styrelsen bör gemensamt ha en samlad erfarenhet av olika marknader, geografiska områden och viktiga ämnen, som t.ex. digitalisering och företagsansvar.

För en välfungerande styrelse är det viktigt att styrelsemedlemmarna engagerar sig i styrelsearbetet och har möjlighet att ägna den tid som krävs för att förstå företagets nuvarande situation, kunder och strategi.

De viktigaste nomineringskriterierna för kandidater till styrelsen är kompetens, kunskap, personliga egenskaper och integritet. Båda könen ska finnas representerade i styrelsen och Konecranes mål är att sträva efter en bra och balanserad styrelsesammansättning med hänsyn till alla aspekter gällande styrelsemångfald.

Vid årets utgång 2018 var två styrelsemedlemmar kvinnor av totalt åtta personer, vilket utgör en fjärdedel av styrelsen. Styrelsen utgjordes av fyra nationaliteter och medlemmarna är födda under tre olika decennier. Styrelsen omfattade även olika utbildningsbakgrund inom teknik, ekonomi, samhällsvetenskap och personalfrågor.