Styrelsemedlemmarnas oberoende

Enligt de finska börsbolagens förvaltningskod 2015 ska majoriteten av styrelsemedlemmarna vara oberoende av bolaget. Dessutom ska åtminstone två av styrelsemedlemmarna som representerar denna majoritet vara oberoende av bolagets betydande aktieägare. Konecranes styrelse utvärderar styrelsemedlemmarnas oberoende och meddelar vilka styrelsemedlemmar den anser vara oberoende av Bolaget och vilka styrelsemedlemmar den anser är oberoende av betydande aktieägare.

Alla styrelsemedlemmar anses vara oberoende av bolaget och bolagets betydande aktieägare.*

Mer detaljerade kriterier för oberoende finns listade i rekommendationen 10 i den finska förvaltningskoden 2015, som finns tillgänglig på www.cgfinland.fi.

 

*Till och med 3.5.2019 Ole Johansson bedömdes vara beroende av en betydande aktieägare.