Styrelsens arvode

Styrelsearvoden fastställs av bolagsstämman.

Ytterligare information om styrelsens arvoden finns på sidan Styrelsens kompensation.