Styrelsens arvode

Styrelsearvoden fastställs av bolagsstämman.

Ytterligare information om styrelsens arvoden finns på sidan Styrelsens kompensation. (2018 information uppdateras så snart som möjligt)