Janina Kugel

Janina Kugel f. 1970
Styrelsemedlem sedan 2016
Medlem i personalkommittén sedan 2017
M.Sc. (Econ.)
 

Huvudsyssla: Styrelsemedlemskap och självständig strategisk rådgivare
 

Tidigare arbetslivserfarenhet
Siemens AG, Tyskland 2013–2015: personalchef och medlem i Siemens AG:s direktion
Siemens AG, Tyskland 2013–2015: direktör, personalavdelning;
OSRAM, Tyskland 2012–2013: personalchef
Siemens SpA, Italien 2009–2012: direktör, personalavdelning
Siemens AG, Tyskland 2005–2009: direktör, affärsutveckling
Siemens AG, Tyskland 2001–2004: direktör, strategi och business transformation
Accenture, Tyskland 1997–2000: managementkonsult
 

Janina Kugel är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.