Mikko Uhari

f. 1957
Direktör, Industrial Equipment
Medlem i ledningsgruppen sedan 1997
Anställd sedan 1997
Tekn. lic.

Tidigare arbetslivserfarenhet:
Konecranes Abp
7.2016-1.2017: Direktör, Strategi och Teknologi; Direktör, Industrial Equipment
2012-6.2016: Direktör, Strategi och Teknologi
2011-2012: Direktör, Market Operations
2010 – 2011: Direktör, affärsområdet Utrustning
KCI Konecranes/Konecranes
2005 – 2009: Direktör, Nya Produkter
2004 – 2005: Direktör, Specialkranar (Tunga Lyftdon)
1997 – 2003: Direktör, Hamn och varvskranar
KONE-koncernen
1982 – 1997: olika chefspositioner inom Wood Handling-divisionen (Andritz sedan 1996 –) i Finland, Sverige och i USA, bl.a.:
1996 – 1997: Direktör, marknadsföring;
1992 – 1996: Direktör, Projekt;
1990 – 1992: Director, Wood Handling, Finland