Ole Johansson

Ole Johansson f. 1951
Styrelsens viceordförande sedan 2017
Styrelsemedlem och medlem i revisionskommittén sedan 2015
Medlem i nomineringskommittén sedan 2017
Styrelsens viceordförande 2015–2016
Diplomekonom, bergsråd


Huvudsyssla: Styrelsemedlemskap


Tidigare arbetslivserfarenhet:
Wärtsilä Oyj Abp 2000–2011: VD och koncernchef
Wärtsilä NSD Oy 1998–2000: VD och koncernchef
Wärtsilä-koncernen 1975–1998: Direktör, Wartsila Diesel Inc. och Wärtsilä Diesel Group; olika befattningar i Finland, USA, Frankrike och Schweiz.

Betydande aktuella förtroendeuppdrag:
Svenska Handelsbanken AB: styrelsemedlem


Ole Johansson är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.*

 

*Till och med 3.5.2019 Ole Johansson bedömdes vara beroende av en betydande aktieägare.