Päivi Rekonen

Päivi Rekonen f. 1969
Styrelsemedlem sedan 2018
Medlem i revisionskommittén sedan 2018
Pol.mag., Ekon.mag.
 

Huvudsyssla: styrelsemedlemskap och självständig strategisk rådgivare

 

Tidigare arbetslivserfarenhet:
UBS AG, Schweiz, 2014–2018: verkställande direktör, Group Technology
Adecco SA, Schweiz 2011–2012: direktör, Online & Digital Marketing
Credit Suisse Holding Group, Schweiz 2007–2009: verkställande direktör, Corporate IT & Services Solutions
Cisco Systems GmbH, Schweiz 2005–2007: direktör, Consulting Services, Emerging Markets
Cisco Systems GmbH, Schweiz och Singapore 2002–2005: verkställande direktör, Consulting Services, IBSG
Cisco Systems Pte Ltd, Singapore 1999–2002: direktör, HR, Asia Pacific
Cisco Systems Int’l BV Europe, Nederländerna 1998–1999: direktör, Leadership & OD, EMEA
Beijing Nokia Mobile Communications Co. Ltd., Kina 1996–1998: direktör, Competence and HRD, Greater China
 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag:
F-Secure Oyj, Finland: Styrelsemedlem, medlem i revisionskommittén och medlem i personalkommittén
Alma Media Oyj, Styrelsemedlem och medlem i revisionskommittén
Efecte Oyj, Styrelsemedlem
UNOPS: strategy advisory board member
 

Päivi Rekonen är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.