Per Vegard Nerseth

 f. 1964

Styrelsemedlem sedan 2018
Medlem i revisionskommittén sedan 2019
B.Sc.(Econ.), MBA

 

Huvudsyssla: Group Senior Vice President, VD för Global Business Unit Robotics, ABB Asea Brown Boveri Ltd, Schweiz, sedan 2010

Tidigare arbetslivserfarenhet

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Schweiz 2007–2010: Group Vice President, Head of Global Product Robot Automation

ABB Engineering Co Ltd, Kina 2005–2007: direktör, Robotics Division

ABB AS, Norge 2000–2004: olika chefspositioner

Turoteknikk Drift AS, Norge 1995–1999: verkställande direktör

Betydande aktuella förtroendeuppdrag

Per Vegard Nerseth är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.