Per Vegard Nerseth

Per Vegard Nerseth f. 1964
Styrelsemedlem sedan 2018
Medlem i revisionskommittén sedan 2019
B.Sc.(Econ.), MBA

 

Huvudsyssla: Verkställande direktör, CMR Surgical, sedan 2020

 

Tidigare arbetslivserfarenhet
BB Asea Brown Boveri Ltd, Schweiz 2010-2019, Group Senior Vice President, VD för Global Business Unit Robotics
ABB Asea Brown Boveri Ltd, Schweiz 2007–2010: Group Vice President, Head of Global Product Robot Automation
ABB Engineering Co Ltd, Kina 2005–2007: direktör, Robotics Division
ABB AS, Norge 2000–2004: olika chefspositioner
Turoteknikk Drift AS, Norge 1995–1999: verkställande direktör
 

Per Vegard Nerseth är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.