Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

Stock exchange releases

I enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapitel, 5:e paragraf har Konecranes den 5 januari 2018 mottagit ett meddelande, enligt vilket BlackRock, Inc:s totala ägarandel i aktier och röster har underskridit 15 procent.

Den 4 januari 2018 uppgick BlackRock, Inc:s totala innehav genom aktier och finansiella instrument till 14,94 procent av Konecranes Abp:s aktier och röster.

BlackRock, Inc:s andel:
 

 

% av aktier och röster (A)

% av aktier och röster genom finansiella instrument (B)

Summan av %-andelarna (A+B)

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

13,60 %

1,33 %

14,94 %

78 921 906

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan

13,60 %

1,39 %

15,00 %

 


Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds:

A: Aktier och röster
 

Aktieserie/aktieslag ISIN-kod

Antal aktier och röster

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

FI0009005870

 

10 735 811

 

13,60 %

SUMMA A

 

10 735 811

 

13,60 %B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML
 

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Securities Lent

N/A

N/A

Aktieleverans

253 004

0,32 %

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

803 951

1,01 %

SUMMA B

 

 

 

1 056 955

1,33 %

 


Ytterligare information:

 

Namn

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Båda totalt

BlackRock Investment Management (UK) Limited

10,53 %

1,29 %

11,82 %

 


KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör, Investerarrelationer


YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2016 omsatte koncernen (jämförbart sammanslaget bolag) 3 278 MEUR. Koncernen har 16 600 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com