Konecranes Restricted Share Unit -programmet 2017 – riktad aktieemission

Stock exchange releases

Konecranes Abp:s styrelse har beslutat om en riktad aktieemission för att betala ersättningen för intjäningsperioden 2018-2019 enligt Konecranes Restricted Share Unit -programmet 2017. Beslutet fattades den 17 december 2019.

Emissionen innebär att totalt 2 500 aktier som innehas av Konecranes Abp överlåts vederlagsfritt till de anställda som deltar i programmet, detta enligt programvillkoren. Mer detaljerad information om aktiesparprogrammet finns att tillgå i börsmeddelandet från den 16 juni 2017.

Beslutet om en riktad aktieemission baseras på det bemyndigande som gavs av ordinarie bolagsstämman den 28 mars 2019 och som innebär att maximalt 1 350 000 aktier kan överlåtas inom ramen för bolagets aktiesparprogram för personalen.

Aktierna överlåts till de personer som deltar i programmet den 2 januari 2020. Efter aktieöverlåtelsen innehar bolaget 79 980 egna aktier.


KONECRANES ABP

Eero Tuulos
Direktör, Investerarrelationer


YTTERLIGARE INFORMATION

Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 omsatte koncernen 3,16 miljarder euro. Koncernen har 16 200 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier

www.konecranes.com