Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen – BlackRock, Inc:s ägarandel i Konecranes

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE  12.9.2019 kl. 09:00
 

Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen – BlackRock, Inc:s ägarandel i Konecranes

I enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapitel, 5:e paragraf har Konecranes den 11 september 2019 mottagit ett meddelande, enligt vilket BlackRock, Inc:s totala ägarandel i aktier och röster har underskridit 5 procent.

Den 10 september 2019 var BlackRock, Inc:s innehav genom aktier och finansiella instrument under 5 procent av Konecranes Abp:s aktier och röster. 

BlackRock, Inc:s andel:
 

 

% av aktier och röster (A)

% av aktier och röster genom finansiella instrument (B)

Summan av %-andelarna (A+B)

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

Under 5%

Under 5%

Under 5%

78 921 906

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan

4,90%

0,97%

5,88%

 


Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds:

A: Aktier och röster
 

Aktieserie/aktieslag ISIN-kod

Antal aktier och röster

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

FI0009005870

 

Under 5%

 

Under 5%

SUMMA A

 

Under 5%

 

Under 5%B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML
 

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Securities Lent

N/A

N/A

Aktieleverans

Under 5%

Under 5%

 

 

 

 

 

 

SUMMA B

 

 

 

Under 5%

Under 5%

 

 

KONECRANES ABP

YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 uppgick koncernens omsättning till 3,16 miljarder euro. Koncernen har 16 100 anställda i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).
 


DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com