Ändring av Konecranes Abp:s nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 20 februari 2020 kl. 09:00 EET

Ändring av Konecranes Abp:s nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning

Efter Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråds förslag för ordinarie bolagsstämman, som publicerades 31.1.2020, har nuvarande styrelseledamot Anders Nielsen informerat nomineringsrådet om att han på grund av ändrade personliga omständigheter inte längre står till förfogande för återval till Konecranes styrelse vid ordinarie bolagsstämman.

På grund av denna ändring föreslår nomineringsrådet för ordinarie bolagsstämman 26.3.2020 att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till sju (7) och att de nuvarande styrelseledamöterna Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen och Christoph Vitzthum återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2021 års ordinarie bolagsstämma, samt att Niko Mokkila och Janne Martin väljs till nya styrelseledamöter för samma mandatperiod.

För övrigt förblir nomineringsrådets förslag i den form som de publicerats 31.1.2020.

Kallelsen till ordinarie bolagsstämman publiceras senare i februari av styrelsen.

Nomineringsrådets sammansättning
Aktieägarnas nomineringsråd har bestått av Peter Therman, vice ordförande i styrelsen för Hartwall Capital, Antti Mäkinen, VD för Solidium, Risto Murto, VD för Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, och Stig Gustavson.

Dessutom har Christoph Vitzthum, styrelseordförande för Konecranes, verkat som sakkunnig i nomineringsrådet, utan att vara medlem i rådet.


KONECRANES ABP
Eero Tuulos
Direktör, Investerarrelationer


YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 18 000 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Media

www.konecranes.com