Konecranes Abp styrelses konstituerande möte

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 11.6.2020 kl. 11.30

Konecranes Abp styrelses konstituerande möte

Vid Konecranes Abp:s första styrelsemöte efter ordinarie bolagsstämman valde styrelsen Christoph Vitzthum till ordförande. 

Styrelsen har en revisionskommitté och en personalkommitté.

Ulf Liljedahl valdes till ordförande för revisionskommittén och Niko Mokkila och Päivi Rekonen till kommittémedlemmar. Janina Kugel valdes till ordförande för personalkommittén och Per Vegard Nerseth och Christoph Vitzthum till kommittémedlemmar.

Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen och Christoph Vitzthum anses vara oberoende av bolaget och betydande aktieägare. Niko Mokkila anses vara oberoende av bolaget, men han anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande ställning som Managing Director för Hartwall Capital Oy Ab. Janne Martin anses vara oberoende av bolagets betydande aktieägare, men han anses vara beroende av bolaget på grund av hans ställning som arbetstagare hos bolaget.

 

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg, investerarrelationer
 

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 18 000 anställda i 50 länder.  Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com