Konecranes Abp:s styrelse beslutade att fortsätta personalens aktiesparprogram

Stock exchange releases

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE 6.2.2020 kl. 9.10

Konecranes Abp:s styrelse beslutade att fortsätta personalens aktiesparprogram

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma 2012 beslutade om införandet av personalens aktiesparprogram i Konecranes-koncernen.

På grund av det intresset som bolagets anställda har visat för aktiesparprogrammet har styrelsen beslutat att införa en ny sparperiod. Den nya sparperioden inleds 1.7.2020 och upphör 30.6.2021. Sparbeloppet per månad är högst 5 procent och minst 50 euro av respektive persons månatliga bruttolön. Deltagaren erhåller en vederlagsfri tilläggsaktie gentemot två förvärvade aktier. Tilläggsaktierna tilldelas förutsatt att deltagaren behåller de under sparperioden förvärvade aktierna ända till slutet av den angivna vänteperioden (1.2.2024) och att deltagarens anställningsförhållande inte har avslutats före vänteperiodens slut på grund av personrelaterade orsaker. Det sammanlagda sparbeloppet under sparperioden som inleds får inte överskrida 8,5 miljoner euro. Reglerna och villkoren för sparperioden 2020-2021 är oförändrade från tidigare sparperioder.

Deltagandet i programmet görs för ett år i taget. Aktierna förvärvas till marknadspris med deltagarens sparmedel kvartalsvis från och med oktober 2020, efter att Konecranes delårsrapport har publicerats. Dividender som utbetalas under sparperioden används automatiskt till förvärv av ytterligare aktier under följande förvärvsdag. Även dessa aktier medför rätt till tilläggsaktier.

Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman 26.3.2020 att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att genomföra aktiesparprogrammet.


Konecranes Abp
Eero Tuulos
direktör, investerarrelationer


YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 18 000 anställda i 50 länder.  Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).


UTDELNING
Nasdaq Helsinki
Medierna
www.konecranes.com