Konecranes Abp:s styrelse har beslutat att förändra personalens aktiesparprograms sparperiod

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 28.5.2020 kl. 13:00

KONECRANES ABP:S STYRELSE HAR BESLUTAT ATT FÖRÄNDRA PERSONALENS AKTIESPARPROGRAMS SPARPERIOD

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma 2012 beslutade om införandet av personalens aktiesparprogram i Konecranes-koncernen.

Konecranes styrelse beslutade att införa en ny sparperiod den 6.2.2020. Den nya sparperioden skulle inledas den 1.7.2020 och upphöras den 30.6.2021. I och med att Konecranes ordinarie bolagsstämma ordnas senare än ursprungligen estimerat, har styrelsen beslutat att förändra sparperioden 2020-2021 så att den inleds den 1.10.2020 och upphörs den 30.6.2021. De andra reglerna och villkoren för sparperioden 2020-2021, som godkändes av styrelsen den 6.2.2020 och publicerades samma dag, är oförändrade.

Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman 11.6.2020 att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att genomföra aktiesparprogrammet.

 

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg
Investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 18 000 anställda i 50 länder.  Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).
 

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki 
Stora medierna 
www.konecranes.com