Konecranes Abp:s styrelse har beslutat om dividendutdelning på basis av bemyndigandet bolagstämman gav till styrelsen

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 16.8.2020 kl. 21.00

Konecranes Abp:s styrelse har beslutat om dividendutdelning på basis av bemyndigandet bolagstämman gav till styrelsen 

Konecranes Abp:s styrelse beslutade idag att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 0,55 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 18.8.2020 är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 26.8.2020.

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls den 11.6.2020 bemyndigade styrelsen, att efter eget gottfinnande besluta om utbetalning av dividend så att av moderbolagets utdelningsbara medel på basis av bemyndigandet kan utbetalas upp till maximalt 0,55 euro i dividend per aktie i en eller flera rater. 

Bolaget har redan tidigare utbetalat 0,65 euro i dividend per aktie för räkenskapsperioden som upphörde den 31.12.2020. Dividenden utbetalades den 23.6.2020. På basis av bolagstämmans beslut och styrelsens dagens beslut om utbetalning av dividend, är den totala sammanlagda dividendutdelningen för räkenskapsperioden 2019 1,20 euro per aktie.

 

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg, investerarrelationer
 

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 17 300 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Media
www.konecranes.com