Konecranes Abp:s styrelse har beslutat om kriteriet för den andra värderingsperioden för det prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet 2020

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 16 december 2020 kl. 17.30

Konecranes Abp:s styrelse har beslutat om kriteriet för den andra värderingsperioden för det prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet 2020

Konecranes Abp:s styrelse har beslutat att kriteriet för den andra värderingsperioden av det prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet 2020 är det justerade resultatet per aktie (EPS).

Justeringarna till EPS omfattar definierade omstruktureringskostnader, transaktionskostnader anknutna till fusioner och förvärv samt övriga ovanliga poster.

Det prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet 2020 har tre skilda värderingsperioder och skilda målsättningar för åren 2020, 2021 och 2022, varje år med samma vikt.  Införandet samt de centrala villkoren för aktiebelöningsprogrammet publicerades i börsmeddelandet den 23 juli 2020.

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg,
Direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, Direktör, investerarrelationer,
tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 17 000 anställda i 50 länder.  Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com