Konecranes har slutfört samarbetsförhandlingar i Finland inom affärsområdet Industriutrustning

Corporate press releases

Konecranes har slutfört samarbetsförhandlingar med finländska personalrepresentanter för sitt affärsområde Industriutrustning. Samarbetsförhandlingarna inleddes i september på grund av den långvarigt svaga prestandan inom Engineer-to-Order (ETO)-kranverksamheten och den överlag svaga och osäkra efterfrågan på marknaden.

Vid början av förhandlingarna uppskattades uppsägningsbehovet till 25 anställda i Hyvinge och 30 i Tavastehus. Efter konstruktiva diskussioner med personalrepresentanterna kommer antalet heltidstjänster att minskas med 13 i Hyvinge och med 4 i Tavastehus. Konecranes kommer även att ta ytterliga steg i att minska användningen av extern arbetskraft, inte förnya visstidskontrakt och komma överens om vissa pensioneringsarrangemang.

Därtill har Konecranes kommit överens med personalrepresentanter om att permitteringar förblir ett alternativ i all verksamhet relaterat till Industriutrustning fram till slutet av 2021 ifall arbetsbelastningen är lägre.

Förhandlingarna i Tyskland, som även offentliggjordes i september, framskrider i enlighet med lokala föreskrifter.

Mer information:
Asko Torkki, verkställande direktör, Konecranes Finland
E-post: [email protected] eller telefon: +358 40 764 5165


Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 17 000 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).