Konecranes landar kontrakt för flytt och återinförande av kranar i Italien

Corporate press releases

Yilport Holding valde i december Konecranes till att renovera och ta tillbaka 23 kranar i drift som en del av deras planer på att skapa ett nytt och betydande godsnav i Medelhavet, i Tarantos hamn.

Yilport vann en 49-årig koncession från italienska myndigheter  2019 för att driva Taranto, som ligger i landets sydöstra del. Det turkiska företaget planerar att använda hamnens centrala läge för att skapa ett blomstrande nav i Medelhavet, vilket stöder deras bredare ambition att bli en av världens tio ledande operatörer av containerterminaler.

Robert Yildirim, ägare av Yilport Holding, säger om samarbetet: ”Vi har stora ambitioner i Medelhavsområdet. Möjligheterna som Tarantos hamn ger kräver ett enormt fokus, och vi är glada över att ha med oss Konecranes på resan. Vi ser fram emot att ha hamnen i full drift i slutet av 2020, och vi har fler spännande återinvesteringsplaner på kommande.”

Kontraktet med Konecranes omfattar återinförandet av sju containerkranar (Ship-to-Shore crane,STS) och 16 spårbundna portalkranar (Rail Mounted Gantry crane, RMG) som för närvarande är inaktiva. Konecranes startar projektet i januari 2020, med syftet att först flytta de sju STS-kranarna 100 meter ner längs kajen så att de kan starta driften. Flera av RMG-kranarna kommer också att återinföras i drift under den första halvan av 2020, och de återstående RMG-kranarna ansluter i slutet av 2020.

Avtalet stöder Konecranes strategi att bli den främsta leverantören av hamntjänster till terminalutvecklingsprojekt. Konecranes fortsätter att utöka sina eftermarknadstjänster för hamnar och sitt produktutbud, däribland nyckelfärdiga projekt för alla typer av kranar.

Ytterligare information:
Cindy Shi, Port Services Marketing Manager
E-post: [email protected] eller telefon: +358 40 48 72 983

Vicent Lladó, Director, Port Services Mediterranean
E-post: [email protected] eller telefon: +34 697 836 873

Det här pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com

Konecranes är en världsledande koncern för Lifting Businesses™, med ett brett kundregister innefattande verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes erbjuder produktivitetshöjande lyftlösningar samt tjänster för lyftutrustning av alla sorter. 2018 uppgick koncernens totala försäljning till 3,16 miljarder euro. Koncernen har 16 100 medarbetare i 50 länder. Konecranes aktieandelar finns med på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).