Konecranes levererar avfallskranar till Australiens första anläggning för avfallsenergi

Corporate press releases

Konecranes levererar två avfallskranar till Avertas Energy, Australiens första anläggning för avfallsenergi, i Kwinana i västra Australien. Beställningen bokades i juli 2019 , och leveransen är planerad till juni 2020.

Vid energi från avfall används avfall efter återvinning för att generera ren baslast – den minsta mängden elektrisk ström som behövs för ett elnät. Kwinana-anläggningen omvandlar upp till 400 000 ton avfall per år till energi och genererar ungefär 36 megawatt elektricitet för elnätet, vilket är tillräckligt för att försörja 50 000 hushåll. Metallmaterial återvinns, medan andra biprodukter återanvänds som byggmaterial. Avertas Energy förväntas sätta igång sin verksamhet i slutet av 2021.

Konecranes kommer att leverera två fullständigt automatiska avfallskranar och tre gripskopor, och avtalet innefattar idriftsättning, installationsövervakning och underhållstjänster. Kranarna kommer att drivas i avfallsgroparna där de tar emot, blandar och matar avfallsmaterial till och från trattar.

De två kranarna är utrustade med flera av Konecranes smarta funktioner som stöder säkerhet och produktivitet på produktionsanläggningen, som svajkontroll, stötbelastningsskydd och skyddade områden. Med Konecranes digitala tjänster som TRUCONNECT-fjärrövervakning kan krananvändningen och kranarnas skick övervakas i realtid på kundportalen yourKONECRANES. Dessutom använder den levererade utrustningen funktionen DynaReg, som återvinner ström som har genererats från lyftanordningar.

Konecranes erbjuder produkter och tjänster som stöder cirkularitet med hållbar design, enkelt underhåll och reparation med möjligheter till modernisering eller eftermodifieringar för att ytterligare utöka livslängden.

”Det här kontraktet är ytterligare ett exempel på hur våra investeringar i i kranar för avfallsenergi gör Konecranes till det rätta valet för kunder världen över. Kombinationen av vår omfattande erfarenhet av branschen, vår beprövade teknik och utmärkta servicesupport var en avgörande faktor här”, säger Joseph Botros, direktör med ansvar för kunder inom avfallsenergi på Konecranes.

”Vi har också dragit nytta av vår fantastiska serviceorganisation i regionen, vilket var ett måste för kunden för att garantera tillförlitliga prestanda för de kommande decennierna”, tillade Botros.

Ytterligare information:
Jean-Jacques Moleon, Sales Engineer, Konecranes Frankrike
E-post: [email protected] eller telefon: +33619649719

David Wilson, Regional Sales Manager, Konecranes Australien
E-post: [email protected] eller telefon: +61416237890

Det här pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com

Konecranes är en världsledande koncern för Lifting Businesses™, med ett brett kundregister innefattande verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes erbjuder produktivitetshöjande lyftlösningar samt tjänster för lyftutrustning av alla sorter. 2018 uppgick koncernens totala försäljning till 3,16 miljarder euro. Koncernen har 16 100 medarbetare i 50 länder. Konecranes aktieandelar finns med på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).