KONECRANES STYRELSE ÄNDRAR SITT FÖRSLAG TILL DIVIDENDUTDELNING

Stock exchange releases

KONECRANES ABP insideRinformation 11.5.2020 kl 9:00

KONECRANES STYRELSE ÄNDRAR SITT FÖRSLAG TILL DIVIDENDUTDELNING

Konecranes Abp:s styrelse har beslutat att sammankalla bolagets ordinarie bolagsstämma att hållas den 11 juni 2020. Kallelsen till bolagsstämman kommer att publiceras som ett skilt börsmeddelande den 11 maj.

Som meddelats tidigare, beslutade Konecranes att annullera sin ordinarie bolagsstämma som ursprungligen skulle hållas den 26 mars 2020 baserat på utvecklingen av COVID-19 - pandemin och de åtgärder som Finlands regering tillkännagav för att begränsa allmänna tillställningar. På grund av det aldrig förut skådade läget och osäkerheten gällande pandemin och dess framtida inverkningar på Konecranes affärsverksamhet har styrelsen beslutat att ändra sitt förslag till dividendutdelning för den ordinarie bolagsstämman.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 0,65 euro i dividend per aktie.

Därtill föreslår styrelsen att den ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen, utöver ovanstående beslut, att efter eget gottfinnande besluta om utbetalning av dividend så att av moderbolagets utdelningsbara medel på basis av bemyndigandet kan utbetalas upp till maximalt 0,55 euro i dividend per aktie i en eller flera rater. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma. Den totala sammanlagda utdelningen för räkenskapsperioden 2019 på basis av bolagstämmans beslut och styrelsens eventuella beslut om utbetalning av dividend på basis av bemyndigandet kan därmed uppgå till maximalt 1,20 euro per aktie. Bolaget kommer att publicera skilt styrelsens eventuella beslut angående utbetalning av dividend

KONECRANES ABP
Eero Tuulos
Vice President, Investor Relations

FURTHER INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050


Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 18 000 anställda i 50 länder.Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier

www.konecranes.com