Konecranes tar hem avtal för leverans av 16 kranar till avfallsenergianläggningar i Moskvaregionen

Corporate press releases

Konecranes kommer att leverera kranarna till de nya anläggningar som byggs och drivs av det ryska företaget Alternative Generating Compancy -1 (AGC-1). Beställningen bokades under fjärde kvartalet 2019 med det schweiziska clean-tech-företaget Hitachi Zosen Inova, som är underlevererantör till AGC-1.

De fyra avfallsenergianläggningarna  (Moscow 1–4) kommer att byggas under de tre kommande åren i Moskva.  Byggarbetena på den första anläggningens grund har redan påbörjats. De nya anläggningarna ska stödja Rysslands program Green Tariff för främjande av förnybar energi. Programmet lanserades 2017. 

De nya avfallsenergianläggningarna hjälper Moskvas stad att optimera avfallshanteringen, när  flera soptippar läggs ner och minskas i stadig takt.. Anläggningarna kommer att hantera totalt 2,8 miljoner ton restavfall årligen, och generera upp till 70 megawatt el per anläggning. En del av elen kommer att användas för att driva anläggningarna och en del kommer att matas till elnätet för att ge el till cirka 1,5 miljoner människor i Moskva.

”Konecranes gav oss mycket stöd under anbudsprocessen och uppfattades som en stark och pålitlig aktör för projekten i Moskvaregionen tack vare hög kvalitet, konkurrenskraftig prissättning och ingående kännedom om den ryska marknaden”, säger Alevtina Curdy, inköpare på Hitachi Zosen Inova.

Konecranes kommer att leverera två avfallsenergikranar och två kranar för bottenaska till respektive fyra avfallsenergianläggningar i Moskvaregionen, det vill säga totalt 16 kranar. Leverantörerna har nu fått meddelande om att börja med den första anläggningen och kommer att genomföra orderna för de tre övriga enheterna (Moscow 2–4) efter kundens godkännande.

De helautomatiska avfallsenergikranarna har en lyftkapacitet på upp till 28 ton vardera och en räckvidd på 34 meter. Kranarna för bottenaska har en lyftkapacitet på upp till 14 ton och även de är helautomatiska.  När manuell drift behövs drivs askkranarna via två fjärrstyrningsstationer (Remote Operating Station, ROS), som är belägna i huvudkontrollrummet, eftersom det inte finns någon förarhytt i asktippfickan.

Kranarna kommer att ha flera av Konecranes smarta funktioner som stödjer produktivitet på produktionsstället, till exempel svajkontroll, stötbelastningsskydd, skydd mot slak lina, skyddade områden och målpositionering. Med Konecranes digitala tjänter såsom TRUCONNECT kommer krananvändningen och -underhållet att kunna övervakas via kundportalen yourKONECRANES. Dessutom kommer utrustningen att ha funktionen DynaReg, som återvinner den elektricitet som skapas av telfrarna.

”Avtalet visar på den ökande vikten av initiativ för cirkulär ekonomi i Ryssland och stödjer Konecranes bredare engagemang för hållbarhet”, säger Joseph Botros, direktör med ansvar för kunder inom avfallsenergi på Konecranes.

”De nya askkranarna kan användas utan förarhytt tack vare Konecranes fjärrstyrningsstationer, vilket ger bättre produktivitet och en bekvämare arbetsmiljö. Vid sidan av den avancerade användarupplevelsen var även utrustningens prestanda och vår globala närvaro viktiga faktorer som gjorde att vi kunde ta hem beställningen", tillägger han.

Mer information:
Jean-Jacques Moleon, Sales Engineer, Konecranes Frankrike
E-post: [email protected] eller telefon: +33619649719


Mer information för investerare och analytiker:
Eero Tuulos, direktör, investerarrelationer, Konecranes
E-post: [email protected] eller telefon: +358 20 427 2050


Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 omsatte koncernen 3,16 miljarder euro. Koncernen har 16 100 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).