Konecranes undertecknar Science Based Targets Initiative (SBTi)-åtagandet i syfte att motverka klimatförändringen

Corporate press releases

Konecranes meddelade idag att bolaget undertecknat Science Based Targets Initiative (SBTi)-åtagandet. Under de kommande månaderna kommer bolaget ta fram nya klimatmål för sin verksamhet som förstärker åtagandet att minska utsläppen, utveckla det koldioxidsnåla utbudet och lindra klimatriskerna.

Begränsandet av den globala uppvärmningen förutsätter att alla industrisektorer minskar sina koldioxidutsläpp. Genom att införa vetenskapsbaserade mål stärker Konecranes arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Bolaget kartlägger redan hela koldioxidavtrycket från den egna verksamheten, leverantörsnätverket och de lösningar som levereras till kunderna.

– Hos Konecranes har vi de senaste åren hela tiden utmanat oss själva att hitta innovativa sätt att minska vårt koldioxidavtryck. Baserat på det arbetet är vi nu redo att minska vår klimatpåverkan ytterligare, säger Konecranes VD och koncernchef Rob Smith.

– Genom vårt åtagande för SBTi förbinder vi oss att sätta upp mål som är vetenskapsbaserade och bindande, inte bara för Konecranes, utan också för våra partners i leveranskedjan och våra produkter. Den här ambitionsnivån kommer att driva och inspirera oss som bolag, säger Smith.

SBTi är ett globalt initiativ som direkt kopplar ett företags utsläppsmål för koldioxid till Parisavtalet i syfte att hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 °C. Detta hjälper företagen att sätta upp mål för minskning av växthusgaser baserat på den senaste klimatforskningen och målen i Parisavtalet. Konecranes nya vetenskapsbaserade mål som ska tas fram nästa år kommer att valideras av SBTi.

Klimatåtgärder och resurseffektivitet är en av de fem hörnstenarna i Konecranes hållbarhetsarbete. Dessutom fokuserar vi på ett hållbart utbud och cirkularitet; säkra arbetsplatser och produkter; en mångfaldig, inkluderande och engagerande arbetsplats samt ansvarsfull affärspraxis. Tidigare den här månaden fick Konecranes ett erkännande för sitt ambitiösa klimatarbete i form av klassificeringen A- i CDP:s klimatprogram, vilket innebär Leadership-nivå.

Mer information om våra åtaganden förhållbarhet finns i vår senaste hållbarhetsrapport.
Konecranes nästa hållbarhetsrapport, som publiceras i början av mars 2021, kommer att innehålla mer information om företagets strategi och åtaganden för hållbarhet.


Mer information
Mikko Välimaa, chef för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ) samt hållbarhet
E-post: [email protected] eller telefon: +358 40 515 4413


Mer information för investerare och analytiker
Kiira Fröberg, investerarrelationer, Konecranes
E-post: [email protected] eller telefon: +358 20 427 2050


Pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 17 000 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).