Konecranes vederlagsfria aktieemission till bolaget

Stock exchange releases

Konecranes vederlagsfria aktieemission till bolaget

KONECRANES BÖRSMEDDELANDE 7 februari 2020 kl. 09:00 EET

Konecranes vederlagsfria aktieemission till bolaget självt

I enlighet med det bemyndigande att besluta om emission av aktier som bolagstämman den 28.3.2019 gav styrelsen, har Konecranes Abp:s styrelse den 7.2.2020 beslutat att emittera 300 000 nya aktier till bolaget självt i en vederlagsfri emission. De nya aktier som emitteras är av samma slag som redan existerande aktier i bolaget. Det totala antalet aktier i bolaget efter emissionen är 79.221.906 aktier, varav bolaget innehar totalt 379.980 aktier.

De nya aktierna som emitteras till bolaget kommer att användas för betalning av belöningar i enlighet med bolagets incentivprogram.

De nya aktierna kommer att registreras i handelsregistret kring den 25 february 2020, varefter bolaget utan dröjsmål kommer att ansöka om att de nya aktierna upptas till offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy:s börslista jämte bolagets redan existerande aktier.


KONECRANES ABP
Eero Tuulos
Direktör, Investerarrelationer


YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, direktör, investerarrelationer, 
tfn +358 20 427 2050

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 18 000 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).


DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Media

www.konecranes.com