Sammansättningen av Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd

Stock exchange releases

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  11.9.2020  Kl. 09.30

Sammansättningen av Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd

Bolagstämman 2019 beslöt att grunda ett stadigvarande aktieägarnas nomineringsråd för att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och arvode för styrelseledamöter, samt för att identifiera potentiella styrelseledamotskandidater.

Aktieägarnas nomineringsråd består av medlemmar utnämnda av bolagets fyra största aktieägare, som utnämner en medlem var. Aktieägarna som är berättigade att utse en medlem fastställs på grundval av bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab den 31 augusti varje år.

 Följande medlemmar har blivit utnämnda till aktieägarnas nomineringsråd:

•    Peter Therman, vice ordförande i styrelsen för Hartwall Capital, utnämnd av HC Holding Oy Ab med 7 931 238 aktier,
•    Pauli Anttila, Solidiums investeringsdirektör, utnämnd av Solidium Oy med 6 744 506 aktier,
•    Stig Gustavson, utnämnd av Stig Gustavson med familj med 2 366 157 aktier, och
•    Mikko Mursula, Ilmarinens investeringsdirektör, utnämnd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen med 2 255 000 aktier.

Dessutom fungerar Konecranes styrelseordförande Christoph Vitzthum som sakkunnig i nomineringsrådet, utan att vara medlem i rådet. 

Det nu utsedda nomineringsrådet ska presentera sina förslag beträffande årsstämman 2021 till styrelsen senast den 31 januari 2021.

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg
Direktör, Investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 17 300 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com