Avfallshanteringsanläggning i Singapore beställer 6 kranar från Konecranes

Trade press releases

Konecranes har vunnit ett kontrakt om att leverera 6 avfallsenergikranar (WtE) till Tuas Nexus – Integrated Waste Management Facility (IWMF) i Singapore. Ordern bokades i augusti 2021 och understryker Konecranes engagemang för att hjälpa kunder och industrier att växa och omvandlas så att de kan fungera på ett mer effektivt, hållbart och säkert sätt.

Tuas Nexus – IWMF är Singapores första integrerade anläggning för bearbetning av brännbart avfall, källsorterat livsmedelsavfall och avvattnat slam från Tuas vattenreningsverk (Tuas WRP). Dessutom kommer anläggningen att sortera återvinningsbart hushållsavfall som samlats in under det nationella återvinningsprogrammet (NRP). Anläggningen kommer att slutföras i faser från och med 2025, och Konecranes kranar ska levereras i februari 2023.

Konecranes MHE-Demag-enhet kommer att förse kranarna med ett komplett automationspaket som stöder verksamheten och minskar behovet av arbetskraft. Kontraktet tilldelades till Konecranes av ett konsortium under ledning av Keppel, som utsetts av Singapores miljömyndighet för att utveckla WtE-anläggningen och anläggningen för materialåtervinning som del av IWMF fas 1-utveckling.

– Konecranes är världsledande inom automatiserade WtE-kranar, och detta kontrakt understryker att hållbarhet är i kärnan av vår verksamhet. Vi ser fram mot att göra vår del för att bygga Tuas Nexus - IWMF och bistå Singapore i arbetet med ökad miljövänlighet, säger Ryan Wang, Regional Sales Manager för MHE-Demag.

Konecranes starka fokus på kunder och åtagande för affärstillväxt samt kontinuerlig förbättring gör bolaget till en ledare inom lyftindustrin. Detta understöds av investeringar i digitalisering och teknik samt av vårt arbete för effektivare materialflöden genom lösningar som stöder en koldioxidsnål ekonomi och främjar cirkularitet och säkerhet.

Mer information
Ryan Wang, Regional Sales Manager, processkranar, MHE Demag Singapore, e-post: [email protected], eller telefon: +65 97724727

Mer information för investerare och analytiker

Kiira Fröberg, direktör, investerarrelationer, Konecranes

E-post: [email protected] eller telefon: +358 20 427 2050

Pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).