Eurotransit beställer spårbundna Konecranes-portalkranar för ny intermodal terminal i Kazakstan

Corporate press releases

Eurotransit-gruppen (Eurotransit) i Kazakstan har beställt två spårbundna Konecranes-portalkranar (RMG) till sin nya intermodala terminal som byggs i Dostyk, nära gränsen till Kina. Beställningen bokades i augusti 2021 och kranarna kommer att levereras under fjärde kvartalet 2022. 

Förutom den intermodala terminal som håller på att byggas driver Eurotransit en terminal i Altynkol, Kazakstan. De beställda spårbundna Konecranes-portalkranarna kommer att lasta om containers på tåg mellan Kazakstan och Kina.

” Konecranes spårbundna portalkranar är centrala för våra ambitiösa tillväxtplaner. Vi har mycket stränga miljökrav – vi måste ofta hantera starka vindar och låga temperaturer. Dessutom har vi haft mycket strikta krav på produktivitet och tillförlitlighet i containerhanteringen. Konecranes övertygade oss med sin tillförlitliga teknik och servicesupport.”, säger Erlan Dikhanbaev, direktör för Eurotransit.

Kranarna kommer att ha ett spårspann på 32 m och ska betjäna 6 järnvägsspår, där de lyfter containers 1-över-2. Kranarna kommer att utrustas med ett intuitivt grafiskt användargränssnitt och har förbättrad överblick tack vare videokameror på spridaren och under vagnen. De ska dessutom förses med Konecranes DGPS Skew Control System och smarta funktioner för automatiserad positionering och automatisk rapportering i terminalsystemet.

Konecranes starka fokus på kunder och åtagande för affärstillväxt samt kontinuerlig förbättring gör bolaget till en ledare inom lyftindustrin. Detta understöds av investeringar i digitalisering och teknik samt av vårt arbete för effektivare materialflöden genom lösningar som stöder en koldioxidsnål ekonomi och främjar cirkularitet och säkerhet.

Mer information

Roman Ivanov, försäljningschef EMEA, Konecranes Hamnlösningar

E-post: [email protected] eller telefon: +358404825845

Mer information för investerare och analytiker

Kiira Fröberg, direktör, investerarrelationer, Konecranes

E-post: [email protected] eller telefon: +358 20 427 2050

Pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).