Italiensk terminaloperatör beställer två mobila Konecranes Gottwald-hamnkranar för att hålla takten med efterfrågan på materialhantering

Corporate press releases

Terminal Flavio Gioia S.p.A. (TFG) har beställt två ekoeffektiva mobila Konecranes Gottwald-hamnkranar till sin terminal i Neapel för att stärka materialhanteringskapaciteten i takt med  efterfrågan. Den första beställningen gjordes i mars 2021, medan optionen på en andra utnyttjades i augusti. Detta visar på behovet av att snabbt utöka verksamheten. Den första kranen är redan i drift och den andra ska tas i bruk i början av 2022.

TFG är huvudterminal för Gruppo Bucci, som är en specialist på internationell logistik med huvudkontor i Neapel. Företaget tillhandahåller export- och importtjänster till italienska tillverkare, inklusive hantering av containerleveranser och multimodala förbindelser till och från lokala destinationer.

– De kranar vi beställt under 2021 är centrala för vår långsiktiga tillväxtplan och för att utöka och förbättra vårt logistikerbjudande. Vi har haft ett starkt partnerskap med Konecranes i nästan 20 år, och de har alltid haft en ödmjuk, tillförlitlig och professionell attityd som vi verkligen värdesätter, säger Roberto Bucci, Gruppo Buccis styrelseordförande och grundare.

– TFG utökade sin beställning från en till två kranar mycket snabbt, vilket visar att de litar på vår teknik för att uppfylla sina logistiska målsättningar. Det här förtroendet har uppstått genom vårt långvariga och framgångsrika samarbete, och vi ser fram mot att fortsätta detta under 2022 och framåt, säger Gino Gherri, Regional Sales Manager, Konecranes Hamnlösningar.

Konecranes starka fokus på kunder och åtagande för affärstillväxt samt kontinuerlig förbättring gör bolaget till en ledare inom lyftindustrin. Detta understöds av investeringar i digitalisering och teknik samt av vårt arbete för effektivare materialflöden genom lösningar som stöder en koldioxidsnål ekonomi och främjar cirkularitet och säkerhet.

Mer information
Gino Gherri, Regional Sales Manager, Konecranes Port Solutions
E-post: [email protected] eller telefon: +39 052 258 8272

Mer information för investerare och analytiker
Kiira Fröberg, direktör, investerarrelationer, Konecranes
E-post: [email protected] eller telefon: +358 20 427 2050

Pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 16 500 anställda i 50 länder.  Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).