Konecranes lanserar ny generation av energieffektiva mobila hamnkranar samtidigt som den globala handeln tar fart igen

Corporate press releases
  • Det nya högpresterande Generation 6-modellsortimentet är inriktat mot den ökade globala efterfrågan på hantering av bulklast och allmän last när covid-19-pandemin lättar
  • De nya kranarna är konstruerade för elkraft, men kan också drivas med batterier. Detta minskar bränsle- och underhållskostnaderna och hjälper Konecranes kunder att uppfylla målen om att minska koldioxidutsläppen
  • Med det nya interaktiva verktyget MHC Product Advisor kan kunderna konfigurera rätt kran för sina behov, vilket minskar effekterna av covid-19-restriktionerna avseende fysiska möten
  • Försäljningen av de nya produkterna har påbörjats

Konecranes lanserade idag sin sjätte generation av mobila hamnkranar. Därmed kan företaget uppdatera och förstärka sitt branschledande produktsortiment efter hand som den globala handeln tar fart och branschen söker mer hållbara lyftlösningar för att minska sin klimatpåverkan.

Generation 6 utgör den första heltäckande uppgraderingen av Konecranes fullständiga sortiment av mobila Gottwald-hamnkranar på 15 år, och anländer samtidigt som tillväxten på marknaden för hantering av bulklast och allmän last ökar. Prognoser från Drewry Maritime Advisors visar att den globala marknaden för hantering av bulklast och allmän last, förutom RoRo och fordonstrafik, förväntas 2021 växa med 6,8 % jämfört med föregående år till 7,4 miljarder ton. Drewry förväntar dessutom sig att tillväxten ska fortsätta växa till 8,5 miljarder ton till 2025, vilket ger en sammantagen årlig tillväxt på 3,5 %.

Konecranes, som lanserade världens första mobila hamnkran 1956 och är pionjärer inom Ecolifting™, har samarbetat nära med kunder världen över under utvecklingen av de nya kranarna. Resultatet är ett produktsortiment som på ekoeffektivt sätt kan betjäna praktiskt taget alla typer av fartyg och alla slags laster – containrar, allmän last, projektlast och bulklast – på alla platser, antingen på kajen eller på en pråm. Försäljningen pågår nu.

– Konecranes är pionjärer och ledare inom högpresterande mobila hamnkranar, och dagens lansering understryker våra bevisade resultat under en tid när tillväxten på den globala marknaden för hantering av bulklast och allmän last ökar och kunderna vill ha mer hållbara lösningar, säger Konecranes VD och koncernchef Rob Smith.

– Dessa kranar är det bästa Konecranes kan erbjuda avseende teknik och hållbarhet, och stöttar därför också i hög grad vårt åtagande för hållbarhet. Våra kunders koldioxidavtryck är lika viktigt som vårt eget, och vi strävar efter att minska det genom ekoeffektiva, koldioxidsnåla lösningar och genom att utöka produkternas livscykel i hamnar, fabriker och på andra platser där våra produkter används, säger Smith.

Frihet att förflytta – med lägre utsläpp
Generation 6 återspeglar Konecranes åtagande för en cirkulär värld med minskade koldioxidutsläpp för både kunder och samhället i allmänhet, eftersom kranarna är konstruerade för användning med elkraft. Strömmen kan hämtas från ett markbundet elnät, vilket innebär att driften inte ger upphov till direkta koldioxidutsläpp. Operatörerna kan också välja en ny batterilösning som också minskar utsläppen och ger större flexibilitet, eftersom kranen kan användas fristående från elnätet. För kajer som saknar strömförsörjning, vilket inte är ovanligt på framväxande marknader, levereras kranarna med bränslesparande dieselgeneratorer och Konecranes senaste hybriddrift.

– Både stora och små stuvare världen över fokuserar mer och mer på att minska koldioxidavtrycket från sin verksamhet på kort sikt. Den växande handeln och behovet av att ersätta gammal utrustning kommer troligtvis att innebära ökad efterfrågan på mer effektiv lasthantering från hamnar världen över. Målet är att göra det möjligt att öka produktiviteten samt minska kostnaderna och CO2-utsläppen, säger Dinesh Sharma, direktör, Drewry Maritime Advisors.

Förutom lägre utsläpp stärker kranens konstruktion cirkulariteten genom en mer hållbar konstruktion. Den robusta konstruktionen fördubblar kranarnas livslängd vid containerverksamhet jämfört med tidigare generationer, samtidigt som de mer kraftfulla kurvorna för lyftkapacitet och höga arbetshastigheterna säkerställer större effektivitet och snabbare hantering av lasten. Den hållbara konstruktionen sparar inte bara på de resurser som krävs för att bygga nya kranar – den ökar även återförsäljningsvärdet när kunderna väljer att förnya sin maskinpark.

En verkligt uppkopplad maskinpark konstruerad av kunden
De nya produkterna återspeglar Konecranes tekniska ledarskap. De nya kranarna är försedda med smarta kranfunktioner för säker, ergonomisk och effektiv krandrift. Dessutom har de TRUCONNECT-fjärrövervakning, som samlar in information om status, användning och drift från styrsystemen och givarna för att underlätta underhållsplaneringen och göra det möjligt att förutsäga eventuella fel på komponenter eller utrustning. Kunderna får också tillgång till KONECRANES kundportal, som ger en heltäckande vy över utrustningens underhållsbehov och prestanda.

Detta speglar Konecranes investeringar i de ökade möjligheter som data ger. Företaget har ett dataforskningslaboratorium i Lyon, Frankrike, som del av det kontinuerliga arbetet med att digitalisera produkterna, tjänsterna och verksamheten. Detta leder till insikter i realtid från de tiotusentals uppkopplade enheterna och utrustningen världen över i syfte att balansera tillgång och efterfrågan i realtid och navigera covid-19-pandemin.

Konecranes lanserade idag även sin onlinesjälvbetjäningstjänst Product Advisor, som ger kunderna möjlighet att konfigurera sina egna kranar. Detta underlättar inköpsprocessen i en tid när personliga möten – det vanligaste sättet att göra affärer inom branschen under flera årtionden – kan vara svåra att genomföra på grund av pandemin.

Om du vill läsa mer om dessa elektriska, smarta och kraftfulla mobila hamnkranar och deras nya genetiska kod för framtiden, kan du klicka här för ett pressmeddelande med tekniska detaljer, eller här för fler bilder och videor.

Mer information
Robert Vennemann, marknadsföringschef, Konecranes mobila hamnkranar
E-post: [email protected] or telephone: +491728966423


Konecranes mediakontor
[email protected]

Mer information för investerare och analytiker
Kiira Fröberg, direktör, investerarrelationer, Konecranes
E-post: 
[email protected] eller telefon: +358 20 427 2050


Pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 600 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).