Konecranes levererar hybrida och elektriska RTG-kranar som koldioxidneutrala

Corporate press releases

I takt med att den globala oron för koldioxidutsläpp och klimatförändringar ökar vidtar Konecranes omfattande åtgärder för att minska koldioxidutsläppen för sin egen verksamhet och koldioxidavtrycket för sina produkter. Som första i världen inom containerhantering levererar Konecranes nu RTG-kranar med hybriddrivning och elektrisk drivning till sina kunder som koldioxidneutrala. Koldioxidutsläppen har minimerats där det är möjligt, och där det inte är möjligt kompenseras det med skogsplantering ända fram till överlämningen till kunden. 

Konecranes har en unik position i att hjälpa våra kunder utvecklas till en framtid med låga koldioxidutsläpp. Detta gör vi genom att leverera lösningar som är koldioxidsnåla och främjar elektrifiering, samtidigt som vi minskar utsläppen från vår egen verksamhet och värdekedja. Vi utformar våra produkter med hela livscykeln i åtanke. Huvuddelen av en produkts miljöpåverkan avgörs redan av dess utformning. Därför analyserar vi livscykelfaserna för våra produkter noga avseende det totala koldioxidavtrycket. Livscykeln för våra RTG-kranar består av tre distinkta faser: tillverkning, material, transport och driftsättning, användning och slutet av livscykeln.

Leveranserna av våra RTG-kranar till kunderna på ett koldioxidneutralt sätt rör fas 1, vilket motsvarar ungefär 1/10 av den totala CO2-belastningen. Konecranes har arbetat beslutsamt och systematiskt för att minska Co2-avtrycket för tillverkning, material, transport och driftsättning. För de delar där vi inte kan eliminera alla koldioxidutsläpp kompenserar vi med hjälp av ett program för återplantering av träd.

Användningen av utrustningen utgör huvuddelen av koldioxidavtrycket för RTG-kranen – cirka 9/10.  För den här delen tillhandahåller Konecranes redan många sätt att minska koldioxidavtrycket med Ecolifting™-driftsalternativen. I fasen för slutet av livscykeln kan RTG-kranens stålstruktur återvinnas helt – den här fasen motsvarar mindre än 1/10 av det totala koldioxidavtrycket.

Mika Mahlberg, direktör, Konecranes Hamnlösningar, säger: ”Detta gynnar alla. Det finns många dimensioner att ta hänsyn till när det gäller koldioxid under RTG-kranens livscykel. Vi har gjort grundliga efterforskningar och detaljerade beräkningar för utvärdering av livscykeln. Målet har hela tiden varit tydligt: att leverera RTG-kranar med hybriddrivning och elektrisk drivning till kunden i koldioxidneutralt skick, så att de kan minimera sin klimatpåverkan och stötta sitt eget långsiktiga hållbarhetsarbete. Detta är nu standard för Konecranes RTG-kranar med hybriddrivning och elektrisk drivning. Kunden behöver inte göra något.

Konecranes starka fokus på kunder och åtagande för affärstillväxt samt kontinuerlig förbättring gör bolaget till en ledare inom lyftindustrin. Detta understöds av investeringar i digitalisering och teknik samt av vårt arbete för effektivare materialflöden genom lösningar som stöder en koldioxidsnål ekonomi och främjar cirkularitet och säkerhet.

Mer information om Konecranes, RTG-kranar som levereras koldioxidneutrala och vårt Ecolifting™-alternativ finns på www.konecranes.com/ecolifting.

Mer information:

Thomas Gylling, chef för marknadsföring och kundupplevelse, Konecranes Hamnlösningar

E-post: [email protected] eller telefon: +358405264343

Mer information för investerare och analytiker

Kiira Fröberg, direktör, investerarrelationer, Konecranes

E-post: [email protected] eller telefon: +358204272050

Om du vill se en kort översikt över Konecranes verksamhet klickar du här. En praktisk ordlista över kranar och kranrelaterade termer kan du se om du klickar här.

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).