Konecranes moderniserar fyra polarkranar för reaktoranvändning åt stort amerikanskt kraftbolag

Corporate press releases

Konecranes valdes för ett moderniseringsprojekt på 58,6 miljoner USD åt ett stort kraftbolag i USA. Kraftverket har två polarkranar för reaktoranvändning i två olika anläggningar som behöver uppgraderas då kärnkraftverket byggs ut. Kunden vill öka lyftkapaciteten och uppdatera styrningen till variabla frekvensdrivenheter för smidigare förflyttningar och bättre laststyrning. Dessutom vill kunden ha nya operatörshytter med joystickkontroller för bättre ergonomi. Ordern bokades i december 2021.

År 2002 uppgraderade Konecranes två av bolagets polarkranar från 125 ton till 140 ton, i samband med att kraftverket anskaffade tyngre ersättningsreaktorlock till bägge enheter. Konecranes utförde omfattande arbete på polarkranarna för reaktoranvändning inuti inneslutningen med hjälp av sin patenterade arbetsplattform.

Projektet har en total slutförandetid på sju år. Under den här tiden kommer Konecranes att byta ut alla fyra polarkranarnas vagnar mot kompletta utjämningsvagnar med åtta hjul, med 150 tons standardkapacitet och 180 tons specialklassad kapacitet för tillfällig användning. Konecranes kommer att använda sin patenterade installationsanordning för vagnar, som framgångsrikt har utnyttjats mer än 22 gånger de senaste 15 åren. Vårt installationsteam kommer att utnyttja sina kunskaper och erfarenheter som det enda företag som framgångsrikt har bytt ut vagnar till polarkranar i ett kärnkraftverk som är i drift.

Mer information
Steve Waisanen, direktör, affärsenheten Nuclear

E-post: [email protected]

Mer information för investerare och analytiker

Kiira Fröberg, direktör, investerarrelationer, Konecranes

E-post: [email protected] eller telefon: +358204272050

Pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).