Det Konecranes-ledda internationella forskningsprojektet OPTIMUM, belönas med ITEA:s Special Award of Excellence för framsteg inom utveckling av smarta fabriker

Corporate press releases

ITEA (Information Technology for European Advancement) ingår i EUREKA-klusterprogrammet, som är ett Europatäckande forsknings- och utvecklingsinitiativ. ITEA har tilldelat det Konecranes-ledda forskningsprojektet OPTIMUM ett Special Award of Excellence i alla tre nomineringskategorier, vilket är exceptionellt.  Kategorierna är innovation, standardisering och marknadsinverkan. OPTIMUM-projektet fokuserar på teknik, driftsättning och distribuerad styrning i kombination med samverkan mellan människa och maskin. Detta banar väg för smarta fabriker.

OPTIMUM ITEA-forskningsprojektet lanserades 2017 och syftar till större effektivitet, datasäkerhet och användbarhet i framtidens smarta fabriker. Sjutton partners i konsortiet från sex länder deltog i projektet som leddes av Demag Cranes & Components, en del av Konecranes-koncernen.

OPTIMUM möjliggör smarta fabrikstillämpningar baserat på inomhusplacering, distribuerade kontroller (DCP), 3D-teknik för visualisering/simulering och realtidskommunikation från maskin till maskin och maskin till människa, tillsammans med innovativa assisterande funktioner.

Funktionerna som utvecklats inom OPTIMUM skapar möjlighet för kostnadseffektiva och smidiga assisterande funktioner som revolutionerar processernas effektivitet i fabrikerna.

Projektets konsortium har implementerat och validerat de tekniska resultaten på 15 platser i fyra länder. Kranar, robotar och självkörande fordon försågs med nya assistansfunktioner, till exempel att beordra maskinerna att komma till operatören eller bege sig till en specifik plats, samt att låta en maskin följa en annan. Dessa funktioner kan minska monteringstiderna i halvautonoma processer, vilket stöder mer effektiv resursanvändning.

OPTIMUM uppnådde ytterligare framgångar inom standardisering. Projektets partners har aktivt drivit på utvecklingen av en global enhetlig OPC UA-specifikation (Open Platform Communication Unified Architecture) för kranar och telfrar, som utvärderats som del av OPTIMUM-projektet.

”Projektets resultat har överträffat våra förväntningar. Bland resultaten märks åtta patenterade idéer, där nationella patentgodkännanden redan erhållits för tre av dem. Dessutom skapades totalt 12 nya heltidsjobb och 43 universitetsavhandlingar har slutförts av konsortiets partners som deltog i projektet. Framför allt har vi upptäckt nya sätt att öka konkurrenskraften för relevanta industrier ytterligare”, säger projektledaren Anja Fischer vid Demag, som är del av Konecranes-koncernen.

Tekniskt ledarskap ligger i centrum av Konecranes verksamhet, vilket möjliggör utvecklingen av lösningar för de ständigt föränderliga kundbehoven och driver vår positiva inverkan på samhället. Våra innovationer skapar kundvärde och bidrar till att göra materialflöden mer hållbara, effektiva och säkra. Detta arbete görs självständigt, tillsammans med nystartade företag som partners och via projekt som OPTIMUM.

Mer information:

Anja Fischer, projektchef, Demag Cranes & Components, Konecranes

E-post: [email protected] eller telefon: +49 0172 2744646

Mer information för investerare och analytiker

Kiira Fröberg, direktör, investerarrelationer, Konecranes

E-post: [email protected] eller telefon: +358 20 427 2050

Pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com

Om ITEA
ITEA är Eurekas RD&I-kluster för programvaruinnovation. ITEA samlar stora industrier, små och medelstora företag, den akademiska världen, forskningscentra och kundorganisationer globalt till samarbete inom finansierade projekt som förvandlar innovativa idéer till nya företag, jobb, ekonomisk tillväxt och fördelar för samhället. Det är branschdrivet och täcker ett brett antal affärsmöjligheter som underlättas av digitalisering i form av bland annat smart mobilitet, sjukvård, smarta städer och energi, tillverkning, teknik samt säkerhet och trygghet.

Om Konecranes
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).