Indisk hamnoperatör beställer tre mobila Konecranes Generation 6 Gottwald-hamnkranar för att elektrifiera hanteringen av bulklast

Corporate press releases

Bothra Shipping Services Pvt Ltd (Bothra Shipping) har beställt tre helelektriska mobila Konecranes Generation 6 Gottwald-hamnkranar för sina bulkterminaler vid hamnen i Kakinada, centralt på den indiska östkusten. Beställningen bokades i september 2022 och de ekoeffektiva kranarna ska levereras andra kvartalet 2023.

Bothra-gruppen erbjuder internationella logistiktjänster och har sitt huvudkontor i Indien. Dotterbolaget Bothra Shipping är en stor indisk hamnoperatör som levererar heltäckande anpassade lösningar för en lång rad olika typer av gods. Bothra-gruppen äger och driver en mekaniserad kolhanteringsterminal (Kakinada Deep Water Port Coal Terminal) med en kapacitet på åtta miljoner metriska ton per år och en gödselhanteringsterminal (Kakinada Deep Water Port Fertilizer Terminal) med en kapacitet på sex miljoner metriska ton per år. Med de nya Generation 6-kranarna är målet att öka kapaciteten för hantering av bulklast vid terminalerna, samtidigt som kranarna minskar de lokala koldioxidutsläppen och förbättrar den operativa prestandan.

– Vi undersökte sätt att utveckla vår terminal och de mobila Konecranes Generation 6 Gottwald-hamnkranarna erbjöd den bästa kombinationen av enastående prestanda och lägre ljudnivå samt inga lokala utsläpp. Detta är vår första utrustning från Konecranes, och vi ser fram mot att se hur de kan öka vår produktivitet och övergripande ekoeffektivitet, säger Bothra Groups ägare Ajit Bothra.

De tre nya kranarna är mobila Konecranes Generation 6 Gottwald ESP.7B-hamnkranar med en arbetsradie på 51 m och en kapacitet på 125 t. Kajerna vid terminalerna i Kakinadas hamn är väl utrustade med elektriska högspänningspunkter som kranarna kan anslutas till. Kranarna förlitar sig på extern strömförsörjning och har ingen dieselgenerator ombord. Det här drivsystemet möjliggör högre effektivitet, sänker driftskostnaderna och minskar samtidigt ljudnivån och avgasutsläppen. Kranarna har en telfer med fyra linor som ger en 63-tons griplastkurva för snabbare hantering av bulklast. Bothra Shipping kommer att stödas av Konecranes India med teknisk support på plats medan de integrerar kranarna i sin verksamhet.

– Vi är glada över att Bothra Shipping har valt mobila Konecranes Generation 6 Gottwald-hamnkranar som sin nya utrustning för hantering av bulklast. Terminaloperatörerna kan dra nytta av den här nya tekniken avseende både prestanda och ekoeffektivitet, säger Shyam Pathak, försäljningschef på Konecranes Hamnlösningar.

Beställningen är del av Ecolifting, Konecranes ständiga arbete med att minska kundernas koldioxidavtryck. Vi kommer att fortsätta göra mera av mindre genom bland annat miljöoptimerad dieseldrift, hybridvarianter och fullt eldrivna flottor.

Konecranes starka fokus på kunder och åtagande för affärstillväxt samt kontinuerlig förbättring gör bolaget till en ledare inom lyftindustrin. Detta understöds av investeringar i digitalisering och teknik samt av vårt arbete för effektivare materialflöden genom lösningar som stöder en koldioxidsnål ekonomi och främjar cirkularitet och säkerhet.

Mer information:

Shyam Pathak, försäljningschef, Konecranes Hamnlösningar

E-post: [email protected] eller telefon: +91 20 6719 1504

Mer information för investerare och analytiker

Kiira Fröberg, direktör, investerarrelationer, Konecranes

E-post: [email protected] eller telefon: +358 20 427 2050

Pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).