Konecranes inleder samarbete med Pesmel för att leverera automatiserade containerhanteringssystem för lager

Corporate press releases

Konecranes samarbetar med Pesmel för att leverera automatiserad containerhanteringsteknik för lager som revolutionerar materialhanteringen vid logistik- och distributionscenter. Konecranes och Pesmel tecknade en avsiktsförklaring den 25november 2021 om att leverera den globalt tillgängliga nya lösningen under varumärket Konecranes.

Lösningen hanterar containrar helt automatiskt i lagerbyggnader med höghyllor, där de staplas upp till 14 på höjden. Detta minskar utrymmet som krävs för containrarna med upp till 80 %. Automatisk containerspårning ingår i hanteringssystemet och kan enkelt integreras i anläggningens övergripande logistikhanteringssystem.

Flera logistikverksamheter och distributionscenter hanterar stora mängder ankommande och utgående containrar med stor operativ komplexitet och ökande brist på mark som kan användas. Containerhanteringslösningen för lager från Konecranes och Pesmel skapar ordning i containerkaoset, samtidigt som den eliminerar komplexiteten, ökar genomströmningen och i hög grad minskar utrymmet som krävs för containrar vid logistik- och distributionscenter, säger Tero Vallas, affärsutvecklingschef, Konecranes Hamnlösningar.

Containerfrakten förväntas växa i framtiden, både vad gäller volym och snabbhet. Ju bättre containrarna kan hanteras vid logistik- och distributionscenter, desto bättre kan kunderna betjänas på ett sätt som ger avgörande konkurrensfördelar. Konecranes och Pesmel finns här för att ge dig dessa fördelar.

– Samarbetet med Konecranes är en utmärkt möjlighet för Pesmel att ta vår teknik för lager med höghyllor till ett nytt affärsområde, säger Tony Leikas, vd för Pesmel.

Om Pesmel

Pesmel är Material Flow How®-företaget. Pesmel grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Finland. Företaget har mer än 40 års erfarenhet av att leverera lösningar som förbättrar materialflöden och logistik vid olika typer av lager- och tillverkningsanläggningar. Pesmel fokuserar på att betjäna kunder världen över inom branscherna för pappersmassa, papper, metall och däcktillverkning.

Konecranes starka fokus på kunder och åtagande för affärstillväxt samt kontinuerlig förbättring gör bolaget till en ledare inom lyftindustrin. Detta understöds av investeringar i digitalisering och teknik samt av vårt arbete för effektivare materialflöden genom lösningar som stöder en koldioxidsnål ekonomi och främjar cirkularitet och säkerhet.

Mer information

Tero Vallas, affärsutvecklingschef, Konecranes Hamnlösningar

E-post: [email protected] eller telefon: +358405794253

Mer information för investerare och analytiker

Kiira Fröberg, direktör, investerarrelationer, Konecranes

E-post: [email protected] eller telefon: +358 20 427 2050

Pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com

Om Konecranes

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).