Konecranes klimatarbete belönas med klassificeringen A- i CDP:s rankning

Corporate press releases

Konecranes har erhållit klassificeringen A- i CDP:s årliga klimatprogram, vilket är ett erkännande av bolagets ambitiösa arbete med heltäckande klimatredovisningar och att hantering av klimatrisker och -möjligheterhar gjorts till norm i verksamheten. Klassificeringen är en förbättring från förra årets B och lyfter Konecranes till ledarskapsnivån. Mätningarna bygger på bolagets redovisning av de åtgärder som vidtagits för att minska utsläpp, hantera och lindra klimatriskerna och utveckla koldioxidsnåla lösningar.

– Detta är en utmärkt prestation och jag är glad över det erkännande vi fått för vårt åtagande att motverka klimatförändringar och vårt långsiktiga arbete för hållbarhet. Vi är i en unik position att hjälpa andra branscher att övergå till koldioxidsnål framtid genom att erbjuda lösningar som intensifierar utsläppsminskningar och främjar elektrifiering, säger Anniina Virta-Toikka, hållbarhetschef för Konecranes.

– Vi har en tydlig klimatfärdplan för många år framöver. Vi vidtar åtgärder i både vår egen verksamhet och genom hela värdekedjan. 2022 började vi använda våra första eldrivna servicefordon och genomförde energieffektiviseringar i produktionsverksamheten. I värdekedjan ligger vårt främsta fokus på elektrifiering av produktutbudet, samtidigt som vi utvecklar digitalisering och automatisering samt minimerar utsläppen från stål, säger Virta-Toikka.

Mer information om Konecranes hållbarhetsarbete finns i vår senaste hållbarhetsrapport.

CDP
CDP är en internationell icke-vinstdrivande organisation som uppmuntrar företag och regeringar att minska utsläppen av växthusgaser, trygga vattenresurser och skydda skogar. CDP uppmanar företag och städer att verka för skapandet av en verkligt hållbar ekonomi genom att mäta sin miljöpåverkan.


CDP:s lista över alla företag som är del av A-listan i år finns på CDP:s webbplats: https://www.cdp.net/en/scores

Mer information:
Anniina Virta-Toikka, hållbarhetschef, Konecranes
E-post: [email protected] eller telefon: +358 40 515 4413

Mer information för investerare och analytiker
Kiira Fröberg, direktör, investerarrelationer, Konecranes
E-post: [email protected] eller telefon: +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).