Konecranes överlämnar den första Generation 6 mobila hamnkranen i Finland

Trade press releases

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab (Adolf Lahti) och stuveriföretaget Oy M. Rauanheimo Ab (Rauanheimo) använder nu en ny, ekoeffektiv mobil Generation 6 Konecranes Gottwald-hamnkran vid Röyttä hamn i Torneå, intill den svenska gränsen. Beställningen bokades i februari 2022 och kranen levererades i juli. Den nya kranen hanterar allmän last och containrar och är nu den största och modernaste av de sex kranar som företagen använder i hamnen i Torneå.

Adolf Lahti och Rauanheimo är dotterbolag till KWH Logistics, den ledande hamnoperatören i Finland. KWH erbjuder en mängd logistiktjänster, från stuveri, spedition och fraktagenturtjänster till internationella transporter, kvarn- och underhållstjänster. KWH har verksamhet i 16 finska hamnar och på 15 platser i inlandet där stora mängder varor hanteras. Utmärkt produktivitet och ett mindre koldioxidavtryck var avgörande i valet av ny kran.

– Kranoperatörerna i de hamnar där vi nyligen övertagit verksamheten har haft utmärkta erfarenheter av varumärket Konecranes Gottwald. I Generation 6 är hanteringen och tillförlitligheten på en helt ny nivå och det ekoeffektiva elektriska drivsystemet stöttar våra hållbarhetsåtaganden, säger Adolf Lahtis VD Pekka Pöllänen.

Den nya mobila ESP.6 Konecranes Gottwald-hamnkranen i Torneå har en arbetsradie på 49 m och en kapacitet på 125 t. Som hamnkran i nya Generation 6 erbjuder den kraftfullare kurvor för lyftkapacitet för att nå större fartyg och sköta hanteringen snabbare. Kranen är förberedd för extern strömförsörjning, så den producerar noll lokala utsläpp av avgaser och är tystare samt effektivare när den är ansluten till hamnens elnät. För sladdlös drift används en inbyggd dieselgenerator som uppfyller EU Stage V-utsläppsstandarderna.

– Vi är övertygade om att Adolf Lahti har hittat rätt lösning för sina behov med denna mobila Generation 6-hamnkran. Kranen ger dem bra prestanda och produktivitet, och vi ser fram mot att bygga ett långsiktigt partnerskap med dem, säger Hans-Juergen Schneider, Regional Sales Manager, Konecranes Hamnlösningar.

Konecranes starka fokus på kunder och åtagande för affärstillväxt samt kontinuerlig förbättring gör bolaget till en ledare inom lyftindustrin. Detta understöds av investeringar i digitalisering och teknik samt av vårt arbete för effektivare materialflöden genom lösningar som stöder en koldioxidsnål ekonomi och främjar cirkularitet och säkerhet.

Mer information

Hans-Jürgen Schneider, Regional Sales Manager, Konecranes Hamnlösningar

E-post: [email protected] eller
telefon: +49 211 7102 3454

Pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).