Konecranes Restricted Share Unit-programmet 2017 – riktad aktieemission

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 15.6.2022 kl. 20.10

 

Konecranes Restricted Share Unit-programmet 2017 – riktad aktieemission

 

Konecranes Abp:s styrelse har beslutat om en riktad aktieemission för att betala ersättningen enligt Konecranes Restricted Share Unit -programmet 2017. Beslutet fattades den 15 juni 2022.

 

Emissionen innebär att totalt 32 140 aktier som innehas av Konecranes Abp överlåts vederlagsfritt till nyckelanställda som deltar i programmet, detta enligt programvillkoren. Mer detaljerad information om aktiesparprogrammet finns att tillgå i börsmeddelandet från den 16 juni 2017.

 

Beslutet om en riktad aktieemission baseras på det bemyndigande som gavs av ordinarie bolagsstämman den 15 juni 2022 och som innebär att maximalt 1 350 000 aktier kan överlåtas inom ramen för bolagets aktiesparprogram för personalen.

 

Aktierna överlåts till personerna som deltar i programmet den 20 juni 2022. Efter aktieöverlåtelsen innehar bolaget 55 307 egna aktier.

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg

Direktör, Investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg

Direktör, Investerarrelationer

tel. +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Centrala medier

www.konecranes.com