Sammansättningen av Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 20.9.2022 kl. 12.15 EEST

 

Sammansättningen av Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd

 

Bolagstämman 2019 beslöt att grunda ett stadigvarande aktieägarnas nomineringsråd för att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och arvode för styrelseledamöter, samt för att identifiera potentiella styrelseledamotskandidater.

 

Aktieägarnas nomineringsråd består av medlemmar utnämnda av bolagets fyra största aktieägare, som utnämner en medlem var. Aktieägarna som är berättigade att utse en medlem fastställs på grundval av bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab den 31 augusti varje år.

 

Följande medlemmar har blivit utnämnda till aktieägarnas nomineringsråd:

 

  • Reima Rytsölä, Solidiums verkställande direktör, utnämnd av Solidium Oy med 8 000 000 aktier,
  • Peter Therman, vice ordförande i styrelsen för Hartwall Capital, utnämnd av HC Holding Oy Ab med 7 931 238 aktier,
  • Mikko Mursula, Ilmarinens vice verkställande direktör, placeringar, utnämnd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen med 2 451 000 aktier, och
  • Stig Gustavson, utnämnd av Stig Gustavson med familj med 2 366 157 aktier.

 

Dessutom fungerar Konecranes styrelseordförande Christoph Vitzthum som sakkunnig i nomineringsrådet, utan att vara medlem i rådet.

 

Det nu utsedda nomineringsrådet ska presentera sina förslag beträffande bolagsstämman 2023 till styrelsen senast den 31 januari 2023.

 

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg

Direktör, investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg,

Direktör, investerarrelationer

tfn +358 (0)20 427 2050

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Stora medier

www.konecranes.com