Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 16.5.2023 kl. 14.20 EEST

 

Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

 

I enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapitel, 5:e paragraf har Konecranes den 16 maj 2023 mottagit ett meddelande, enligt vilket HC Holding Oy Ab:s ägarandel i aktier och röster har underskridit 10 procent. HC Holding Oy Ab ägs fullständigt av, och är dotterbolag till, Hartwall Capital Oy Ab.

 

Den 16 maj 2023 uppgick HC Holding Oy Ab:s innehav till 0 procent av Konecranes Abp:s aktier och röster.

 

HC Holding Oy Ab:s andel:

 

 

% av aktier och röster (A)

% av aktier och röster genom finansiella instrument (B)

Summan av %-andelarna (A+B)

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

0 %

0 %

0 %

79 221 906

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan

10,01 %

0 %

10,01 %

 

 

Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds:
 

A: Aktier och röster

 

Aktieserie/

aktieslag ISIN-kod

Antal aktier och röster

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

Direkt (VPML 9:5)

Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)

FI0009005870

0

0

0 %

0 %

SUMMA A

0

0

0 %

0 %

 

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg

Direktör, investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg,

Direktör, investerarrelationer,

tfn +358 (0)20 427 2050

 

 

Konecranes är en global ledare inom materialhanteringslösningar, med ett brett kundregister från flera branscher. Vi sätter konsekvent riktmärket inom branschen, från dagliga förbättringar till avgörande genombrott, genom vår vetskap om att det alltid finns ett säkrare, mer produktivt och mer hållbart sätt. Därför har Konecranes, med sina cirka 16 600 anställda i över 50 länder, förtroendet att varje dag lyfta, hantera och flytta det som världen behöver. År 2022 omsatte koncernen 3,4 miljarder euro. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Centrala medier

www.konecranes.com