Sammansättningen av Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 7.9.2023 kl. 13.30 EEST

 

Sammansättningen av Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd

 

Konecranes har ett aktieägarnas nomineringsråd som förbereder förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och arvode för styrelseledamöter, samt identifierar potentiella styrelseledamotskandidater.

 

Aktieägarnas nomineringsråd består av medlemmar utnämnda av bolagets fyra största aktieägare, som utnämner en medlem var. Aktieägarna som är berättigade att utse en medlem fastställs på grundval av bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab den 31 augusti varje år.

 

Följande medlemmar har blivit utnämnda till aktieägarnas nomineringsråd:

 

  • Reima Rytsölä, Solidiums verkställande direktör, utnämnd av Solidium Oy med 8 793 123 aktier,
  • Stig Gustavson, utnämnd av Stig Gustavson med familj med 2 366 157 aktier,
  • Markus Aho, Varmas placeringsdirektör, utnämnd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma med 2 085 293 aktier, och
  • Mikko Mursula, Ilmarinens vice verkställande direktör, placeringar, utnämnd av Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen med 1 970 000 aktier.

 

Konecranes styrelseordförande Christoph Vitzthum fungerar som sakkunnig i nomineringsrådet, utan att vara medlem i rådet.

 

Det nu utsedda nomineringsrådet ska presentera sina förslag beträffande bolagsstämman 2024 till styrelsen senast den 31 januari 2024.

 

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg

Direktör, investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg,

Direktör, investerarrelationer

tfn +358 (0)20 427 2050

 

Konecranes är en global ledare inom materialhanteringslösningar, med ett brett kundregister från flera branscher. Vi sätter konsekvent riktmärket inom branschen, från dagliga förbättringar till avgörande genombrott, genom vår vetskap om att det alltid finns ett säkrare, mer produktivt och mer hållbart sätt. Därför har Konecranes, med sina cirka 16 300 anställda i över 50 länder, förtroendet att varje dag lyfta, hantera och flytta det som världen behöver. År 2022 omsatte koncernen 3,4 miljarder euro. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Centrala medier

www.konecranes.com