Hook latch trigger hero
Ökar operatörens säkerhet

Hur fungerar det?

Utlösaren är enkel att montera för att hålla spärren i öppet läge. När slingan, shackeln eller något annat fäste monteras på kroken eller tas bort från kroken, frigörs utlösaren och spärren låses utan någon ytterligare åtgärd av operatören.

Hook latch trigger benefits
Konecranes krokspärr

Fördelar

  • Operatören har båda händerna fria för att montera och ta bort lastfästen från kroken utan att äventyra säkerheten
  • Risken för skador på fingrar, händer och rygg minskar när ett lastfäste monteras eller tas bort
  • Hjälper till att minska risken att lasten faller, vilket kan ske på grund av spärrmodifiering"

Interested in Konecranes Hook Latch Trigger?

Kontakta oss via [email protected] eller  +971 4 881 5581 för mera information.