Industriellt internet


Hos Konecranes är vår vision att göra maskiner intelligenta och medvetna om sitt skick och vi kopplar in dem i nätverk så att de kan ses i realtid, vilket ökar säkerheten och produktiviteten.

Den fjärde industriella revolutionen: industriellt internet

Kärnan i industriellt internet utgörs av ett antal sensorer som fungerar tillsammans för att samla in och analysera data för specifika ändamål. Tack vare detta möjliggörs effektivitet som var omöjlig att tänka sig för inte alls länge sedan.

Under större delen av mänsklighetens historia har produktivitetsökningen skett i mycket små steg och förbättringarna i levnadsstandard har också gått mycket långsamt. Den industriella revolutionen inleddes för cirka 200 år sedan när mekanisk produktion introducerades. Muskelkraft, både hos människor och djur, ersattes av mekanisk kraft. Den andra industriella revolutionen inleddes 1870, när det första löpande bandet startades vid en köttbearbetningsanläggning i Cincinnati, Ohio, USA. Det innebar arbetsfördelande massproduktion med hjälp av elektricitet. Automatiseringen av produktionsprocesser inleddes i mitten av 1970-talet, och nu går världen in i en ny era i och med industriellt internet. En del kallar det för den fjärde industriella revolutionen eller Industry 4.0.

Industriellt internet syftar på att maskiner integreras med sensorer och programvara i nätverk. Det innebär inte bara en stor omvandling av den globala industrin. Det påverkar också många aspekter av vardagslivet, inklusive hur många av oss arbetar. Industriellt internet kommer att öka tempot och effektiviteten i många branscher, till exempel flygtrafik, järnvägstransporter, elkraft, olja och gas samt sjukvård. Det finns också hopp om kraftigare ekonomisk tillväxt, fler jobb med bättre kvalitet och ökad levnadsstandard, oavsett geografisk plats.

Tre dimensioner av industriellt internet

Industriellt internet kombinerar förbättringarna i två tidigare revolutioner: Maskiner, anläggningar, flottor och nätverk som föddes ur den industriella revolutionen och de innovationer i databehandling, information och kommunikationssystem som introducerades i senare års internetrevolution.

Tre element utgör kärnan i industriellt internet
Intelligenta maskiner: i form av nya sätt att koppla samman maskiner, anläggningar, flottor och nätverk via avancerade sensorer, kontroller och programvarutillämpningar.
Avancerade analyser: analyser, förutsägande algoritmer, automatisering och djupa ämneskunskaper används i materialvetenskap och elektriska konstruktioner för att förstå hur maskiner och större system fungerar.
Människor i arbete: människor kopplas samman var de än är – fabriker, kontor, sjukhus eller i rörelse – och oavsett tidpunkt för att främja intelligent design, drift och underhåll och generera service av högre kvalitet och ökad säkerhet.

När intelligenta enheter, anläggningar, flottor och nätverk länkas samman med människor i arbete och på rörlig fot öppnas nya möjligheter för processoptimering och en potential att öka produktivitet och effektivitet. Dessutom förändras konkurrenssituationen och resten av branschen måste anpassa sig snabbt för att överleva. Hastigheten i den här processen kommer att variera från bransch till bransch men effekterna kommer att upplevas på bred front inom ekonomin i takt med att fler och fler anammar det.

Industriellt internet nu – ett onlineforum för hur industriellt internet kommer att förändra materialhanteringen.